Kaebuste lahendamise kord

Kadrioru Plaza Hambakliiniku  artiklid ja uudised | Professionaalide soovitused | Hambaravi ja suuhoolduse näpunäited

Kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.

Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.

Selle lehe kaudu saab saata kirjaliku kaebuse, ettepaneku või kiitusening, kas e-postiga aadressil info@kphk.ee, postiga aadressil Vesivärava 50, 2-13 10126 või edastada registratuuri, asutuse juhatajale või arstile.

Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.

Anonüümseid kaebusi ei menetleta. Kui kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

Kõigile kirjalikele kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.

Kliinik jätab endale õiguse kutsuda patsient seoses kaebusega täiendavale vestlusele ja uuringule.Uuringust ja vestlusest keeldumist saame käsitleda kui patsiendi kartust, et kaebus pole põhjendatud.

Kirjalikke kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

Kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Kaebusi saab esitada:

Kadrioru Plaza Hambakliinik, эл. почта: info@kphk.ee, telefon: 641 2020

Eesti Haigekassa, e-post: info@haigekassa.ee, telefon: (+372) 669 6630

Terviseamet, e-post: info@terviseamet.ee, telefon: (+372) 794 3500

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, e-post: info@sm.ee