INSTRUMENTIDE STERILISEERIMINET

Stomatoloogias esineb kõrge infektsiooni risk proteeside kulumaterjalide, instrumentide ja jäljendite kaudu. Reegleid järgides teostatud steriliseerimine aitab sellest kõigest hoiduda. See tuleb teostada õigesti ja kindlate reeglite alusel.

Stomatoloogias esineb kõrge infektsiooni risk proteeside kulumaterjalide, instrumentide ja jäljendite kaudu. Reegleid järgides teostatud steriliseerimine aitab sellest kõigest hoiduda. See tuleb teostada õigesti ja kindlate reeglite alusel. Nii saab vähendada nakatumisriski ja hoiduda infektsioonide levimisest nii patsientidele kui ka personalile.

Steriliseerimise üldised reeglid

Stomatoloogiliste instrumentide töötlemise etapid on kindlaks määratud seadusega. Olulisemad neist on:

 • eeldesinfitseerimine;
 • eeldesinfitseeritud instrumentide pesemine ja puhastus;
 • kvaliteedi kontrollimine;
 • pakendamine;
 • märgistamine;
 • autoklaavis steriliseerimine;
 • steriilse instrumendi säilitamine.

Mõistlik on vaadelda põhjalikumalt, mida hõlmab iga etapp.

Mis on desinfitseerimine?

Instrumendi steriliseerimisel stomatoloogias on esimene etapp desinfitseerimine. Selle võib teostada kahel viisil:

 • manuaalselt ehk mehaaniliselt;
 • seadmete abil ehk automaatselt.

Oluline! Kõik stomatoloogi instrumendid kuuluvad desinfitseerimisele, kuid nende töötlemise meetodid võivad olla erinevad.

Otsikuid on keelatud leotada desinfitseerivas lahuses. Alternatiiviks on sobiva vahendiga immutatud eriliste salvrättide kasutamine. Enne kasutamist tuleb lugeda tootja juhendit, et vältida negatiivseid tagajärgi.

Kuidas toimub puhastamine enne steriliseerimist?

See etapp võimaldab vabaneda igasugusest mustusest ning samuti eemaldab desinfitseerimisvahendi jäägid. Sobiv puhastamise meetod valitakse instrumendi tekstuuri alusel:

 • sileda pinnaga instrumentidele sobib väike hari, mis eemaldab voolava vee all kogu mustuse;
 • poorse ja ebaühtlase tekstuuriga esemetele on sobiv puhastus ultrahelivannis, sest manuaalselt ei ole mustust võimalik eemaldada.

Ultrahelipesu toimub mahutiga seadme abil. Esemed asetatakse mahutisse ja puhastus algab. Eelnevalt tuleb lisada sobiv pesuvahend ja määrata aeg. Instrumentide töötlemine toimub automaatselt. Hiljem on vajalik nende kuivatamine ja pakendamine.

Tähelepanu! Otsikute ja muude selliste seadmete pesu ultrahelivannis ei ole lubatud. Neid võib puhastada eriliste salvrättide abil ja enne pakendamist määrida õliga.

Mis on pakendamine ja milleks see on vajalik?

Pakendamine on tähtis etapp enne autoklaavimist ja näitab seda, et instrumendid on steriliseeritud. Mugav on kasutada erilisi isesulguvaid pakendeid ja pakendamisseadet. Pakendid võivad vastavalt nende otstarbele erineda üksteisest numbri ja laiuse poolest.

Pakendite iseseisvaks pitseerimiseks on mugav kasutada pakendamismasinat. Sel juhul reguleeritakse nende pikkust ja laiust. Masina tööpõhimõte on järgmine:

 • aseta seadmesse pakendirull;
 • kinnita see parempoolse kangi abil;
 • oota, kuni seade annab helisignaali ja valgusindikaator süttib (annab märku pakendamise teostamise kohta);
 • vabasta pakend, libistades kangi vasakule;
 • võta pakend välja.

Nüüd on jäänud veel lisada instrument ja fikseerida see kütteelemendis.

Mida tähendab autoklaavimise etapp?

Kvaliteetne stomatoloogiliste instrumentide steriliseerimine on kohustuslik teostada autoklaavi kasutades. See seade tagab 100% steriilsuse ning töötab alljärgnevalt:

 • pakendatud instrumendid asetatakse alusele;
 • määratakse programm ja temperatuur 134 C;
 • autoklaav teeb kogu töö iseseisvalt.

Kui teostada steriliseerimise kõik need etapid, on seadmed alati steriilsed ja ohutud. Samuti on kogenud stomatoloogid kohustatud tagama instrumentide korrektse säilitamise. Selleks sobib tolmuvaba ja kuiv ruum.

Kvaliteetse steriliseerimise tulemuseks on klientide ja töötajate endi ohutus ning instrumentide säilimine.